Contexten in onderwijs en examens

Dik van Genderen

Het woord "context" verschijnt steeds vaker in discussies over het onderwijs in de natuurwetenschappen. Ook is bet actueel in verband met examens: "context" wordt vele malen genoemd in het conceptadvies van de Werkgroep Examenprogramma's Natuurkunde (WEN) over bet examenprogramma m.a.v.o.-D (1). In dit conceptadvies wordt o.a. gesproken over bet aanleren van begrippen in een bekende context, over het gebruik van ervaringscontexten in het onderwijs en over contextbeschrijvingen in examenprogramma's. Wat zijn nu eigenlijk contexten en boe functioneren contexten in onderwijs en examens? Op die vragen vond ik nogal onbevredigende antwoorden, ook in het conceptadvies van de WEN; daarom tracht ik hier een bijdrage tot verheldering te geven. Voorbeelden ontleen ik aan de natuurkunde, maar voor scheikunde en biologie lijkt mij bet begrip "context" op overeenkomstige wijze van belang.

NVOX

NVOX 1985 • nummer 7 • bladzijde 25 - 27

Artikel lezen?

Dit artikel is alleen toegankelijk voor leden van NVON. Wil je verder lezen?
Log dan eerst in

Nog geen lid? Meld u aan!