Burgerschap bij de bètavakken. Zelf actueel lesmateriaal maken

Aafke Bollema, Menno Vaas, Paula Verstappen

Sinds 2006 zijn Nederlandse scholen bij wet verplicht aandacht te besteden aan ‘actief burgerschap en sociale integratie’. Burgerschapsvorming moet jongeren de basiskennis, vaardigheden en houding bijbrengen die ze nodig hebben om nu en straks actief te kunnen meedoen in een pluriforme, democratische samenleving. Burgerschapsvorming is vastgelegd in de kerndoelen van de onderbouw en in de eindtermen voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Bovendien worden burgerschapskennis en -vaardigheden getoetst op het centraal examen. Alle schoolvakken moeten hier een bijdrage aan leveren, dus ook de bètavakken.

NVOX

NVOX 2020 • nummer 2 • bladzijde 100-101

Artikel lezen?

Dit artikel is alleen toegankelijk voor leden van NVON. Wil je verder lezen?
Log dan eerst in

Nog geen lid? Meld u aan!