Bevoegdheden. One size fits all?

Jan Jaap Wietsma, Elwin Savelsbergh

Het huidige bevoegdhedenstelsel staat onder druk. De Onderwijsraad pleit voor een nieuw stelsel en de minister van OCW heeft een commissie ingesteld die de voorstellen van  de raad verder moet uitwerken. De Onderwijsraad ziet ‘pedagogisch-didactische bekwaamheid’ als gedeelde kern van het lerarenberoep. Daartegenover bepleiten wij een rijkere  kijk op het leraarschap, waarin leraren niet alleen pedagogisch-didactische vakmensen zijn, maar ook een voorbeeldrol vervullen als vertegenwoordiger van een wetenschapsgebied of een beroepsgroep zoals die in de wereld buiten de school functioneert.

NVOX

NVOX 2021 • nummer 2 • bladzijde 48-49

Artikel lezen?

Dit artikel is alleen toegankelijk voor leden van NVON. Wil je verder lezen?
Log dan eerst in

Nog geen lid? Meld u aan!