Nieuw protocol voortgezet speciaal onderwijs

4 juni

Naar aanleiding van het laatste servicedocument van OCW is het protocol voor het VSO geactualiseerd. De belangrijkste aanpassing is dat leerlingen onderling geen 1,5 meter afstand meer van elkaar hoeven te houden. Daarnaast is het advies dat onderwijspersoneel en leerlingen zich twee keer per week preventief testen met behulp van zelftesten.

Kijk voor de actuele protocollen op de website lesopafstand.nl.

Nieuws