Showdechemie MA12 - Colorimetrische ijklijn op smartphone

6 januari • Leontine de Graaf • Foto: Esther van der Heiden en Leontine de Graaf

Dankzij een geschikte app kan de smartphone gebruikt worden als colorimeter. Als voorbeeld hiervoor dient de colorimetrische bepaling van het ijzergehalte in bloed. Daarvoor is het nodig eerst een ijklijn te maken. Vanwege de veiligheid wordt voor de demo ‘nepbloed’ gebruikt.

Vorige Volgende

Voor de colorimetrische bepaling van het ijzergehalte in bloed is een ijklijn nodig. Bij een aantal oplopende concentraties meet een smartphone de waarden van de kleursterkte. Deze waarden worden in een grafiek uitgezet; het resultaat is de ijklijn. Inpassing in de ijklijn geeft de waarde van de onbekende concentratie

De beschrijving van deze demo staat in het boek Showdechemie – effectief demonstreren.

Aanvullingen

Tips voor de uitvoering

  1. Omdat de app de RGB-waarden gebruikt en alleen de rode kleur gemeten moet worden, is het verstandig een kleurstof te gebruiken met G en B-waarden van 0, bijvoorbeeld E124.
  2. Het is belangrijk om in de in de opstelling de reageerbuis verticaal onder de camera van de smartphone te zetten, en bij te stellen totdat de G en B-waarden in de app beide 0 zijn, en alleen R een meetwaarde geeft.

NVOX-artikel

Een goedkope variant spectrofotometer op basis van een smartphone.

Juurlink, L., Van der Vaart, D., Bruininks, B. (2022). Spectrofotometer met verschillende soorten smartphones. NVOX, 47(7), 19-21.

Opstelling om thuis colorimetrische metingen te doen met de smartphone

Uitvoerige uitleg hoe je zelf een cuvethouder kunt knutselen en de smartphone stabiel neer moet zetten, om thuis metingen te doen.

Mobile Phone Colorimeter Spectrophotometer set-up

https://www.youtube.com/watch?v=YX-L59_0J9M

Textielkleur in industrie meten met smartphone

Onderzoek bij textielindustrie, om textielkleur snel te testen. Betere resutaten bij gebruik voorzetstuk (tralie). Niet altijd nodig, vaak zijn voor het doel de resultaten zonder voorzetstuk goed genoeg.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10304433/

Venster: waarvoor zijn colorimetrische metingen thuis een aanwinst?

Laat leerlingen bedenken waarvoor colorimetrische metingen thuis nuttig zouden kunnen zijn; ze mogen internet gebruiken. Misschien eerst klassikaal mogelijke zoektermen

inventariseren.

Leswerk