Vraag 10

Vraag 10

Door: Ronald Korporaal | Datum: Zondag 1 april 2018, 08:46 uur

Hier uw reactie.

Antwoord:

Door: Borgonjen | Datum: Donderdag 24 mei 2018, 23:16 uur

Als ik naar het antwoordmodel kijk kan de conclusie zonder nadere toelichting getrokken worden. (?)

Door: Ruben Koster | Datum: Donderdag 24 mei 2018, 23:31 uur

Daar lijkt het wel op, al wordt er natuurlijk wel een voorbeeld van een uitleg gegeven, zoiets wordt waarschijnlijk verwacht bij de consequente conclusie. Maar ik heb ook een leerling die door heeft dat de massa groter wordt en er daardoor een kleinere golflengte is. Vervolgens zegt ze dat er dus meer energie is (E=hcλ) en dus een grotere kans. Volgens mij valt dat ook wel onder een consequente conclusie, toch?

Door: Borgonjen | Datum: Vrijdag 25 mei 2018, 00:03 uur

hallo Koster, ik dacht net, ik voeg nog een reactie toe en zie jouw bijdrage.
Een van mij  leerlingen licht dit zelfs toe: doordat de golflengte nu kleiner is komt hij dichter bij a. Om die reden is volgens hem de kans groter.
Ik zou hem niet direct kunnen uitleggen waarom dat niet zo is. 

Door: Ruben Koster | Datum: Vrijdag 25 mei 2018, 00:17 uur

Tsja, ik bedacht me later dat ze hiermee een andere conclusie trekt dan het antwoordmodel en volgens mij ook natuurkundig niet correct. Dus ik heb haar puntje maar weer geschrapt. De golflengte moet namelijk gelijk aan of groter zijn dan de breedte van de barrière, dus als hij kleiner wordt, dan is de kans kleiner dat het lukt (zoals ook in het correctiemodel staat, al wordt daar de stap van een kleinere golflengte --> kleinere kans op tunnelen niet expliciet genoemd).

Door: Garmt de Vries-Uiterweerd | Datum: Vrijdag 25 mei 2018, 07:27 uur (Bewerkt op: 25-05-2018 07:29)

Die formule E=hc/λ geldt alleen voor massaloze deeltjes en mag hier dus niet gebruikt worden. Ik zou daar het 2e punt niet voor geven.

 

Of gaat het 2e punt alleen maar over de eindconclusie? Als die maar consequent is met de grotere massa van punt 1, dan ken je het 2e punt toe, ongeacht het verhaal dat daar nog tussen staat?

Door: Borgonjen | Datum: Vrijdag 25 mei 2018, 09:44 uur

De de Broglie golflengte zegt iets over de kinetische energie van het deeltje voordat het de barriere ingaat: hoe groter de energie, hoe kleiner de golflengte.
Ook is (bij dezelfde energie, in dit geval de thermische) de golflengte kleiner bij grotere massa. Maar om dat nou zonder meer te vertalen naar een snellere afname van de golffunctie in de barriere? Daarvoor zou ik de Schrodingervergelijking beter moeten bekijken.
Daarom voor mij: deze conclusie is wat kort door de bocht, en ik vraag mij af of lln met hun kennis de juiste conclusie kunnen trekken.

Door: Penz | Datum: Zaterdag 26 mei 2018, 08:23 uur

Als leerlingen in vraag 9 niet hebben laten zien dat ze begrijpen hoe de kans op tunnelen afhangt van de golflengte dan kunnen ze bij vraag 10 toch geen goed antwoord geven? Volgens mij reken je ze dan dubbel aan dat ze het niet begrijpen. 

Door: Pieter Lukey | Datum: Zaterdag 26 mei 2018, 08:46 uur

Het 'inzicht' in het verband tussen golflengte en tunnelkans is natuurkundig fout (zie m'n opmerking bij vraag 9). Er geldt:

 

Een deeltje met hoge energie heeft een korte golflengte, een grote indringdiepte van de golffunctie in de barriere en een grote tunnelkans.

Een deeltje met lage energie heeft een grote golflengte, een kleine indringdiepte van de golffunctie in de barriere en een kleine tunnelkans.

 

Door: Dankers | Datum: Zaterdag 26 mei 2018, 13:58 uur

Ik deel het bezwaar van Penz dat een leerling nu twee keer voor dezelfde fout gestraft kan worden. Stel dat een leerling bij vraag 9 foutief heeft beweerd dat de golflengte daar te groot is voor het tunneleffect en nu consequent redeneert dat de golflengte kleiner wordt en tunnelen nu dus wel kan, mag ik het woord 'consequent' uit bol twee dan zo interpreteren dat ik 2 punten geef? Zo is het vast niet bedoeld.

Er zijn leerboeken (bijvoorbeeld Overal Natuurkunde 6V, blz 156) waar gesteld wordt dat een zwaarder deeltje een kleinere tunnelkans heeft, zonder duidelijke uitleg hierbij. Een leerling die dit heeft onthouden en dit hier opschrijft krijgt mijns inziens terecht ook 2 punten. Dat er geen verdere redenering vereist wordt, lijkt me redelijk.

Door: Gemeren | Datum: Zondag 27 mei 2018, 14:43 uur

In de landelijke notulen staat dat als leerlingen vraag negen verkeerd om beredeneren en hier in vraag tien, dezelfde beredenering, weer fout doen, dat hen dat twee maal aangerekend moet worden. Ik begrijp niet dat de kringvoorzitters juist hiervoor geen oplossing durven aan te reiken.