Vraag 08

Vraag 08

Door: Ad Mooldijk | Datum: Zondag 14 mei 2017, 21:06 uur

Plaats uw reactie

Antwoord:

Door: Koole | Datum: Dinsdag 16 mei 2017, 19:18 uur

(Dit gaat niet over vraag 8 maar wel over het model van figuur 4, bij voorbeeld gemaakt in Coach 6.)

Hoeveel meter startbaan heeft zo'n Cessnaatje nodig om los te komen van de grond, afhankelijk van de wind?

Met de aanvankelijke 5 m/s meewind van figuur 4 wordt Flift niet groter dan Fz en komt de Cessna ook na vele kilometers niet los van de grond. Is dat realistisch?

Met minder dan 1,5 m/s lukt het nog niet en met 1,4 m/s meewind hebben we ruim 1300 meter startbaan nodig. Met tegenwind gaat het beter.

Overigens verslikt Coach zich in het plusteken bij vwind=+5 en in de komma van Fw,lucht

 

Door: Kortstra | Datum: Woensdag 17 mei 2017, 13:25 uur

Vaak wordt als antwoord gegeven Ek = Pm · t. Natuurlijk is dit fout, maar het is wel duidelijk dat Ek toeneemt, immers Pm is constant en t neemt toe dus ook Ek. Dit betekent dus een punt vanwege het 2de bolletje?

Door: Schuurbiers | Datum: Woensdag 17 mei 2017, 13:44 uur

Dit vind ik wel erg kort door de bocht. Dan zou elke willekeurige stijgende functie een punt opleveren (bijv Ekin=1/2 m v2). Ik heb het opgevat als eerste punt voor P*dt en het tweede punt voor Ekin+......

Door: Kortstra | Datum: Woensdag 17 mei 2017, 17:10 uur

Het is inderdaad kort door de bocht, hoewel niet iedere willekeurge functie goed zou worden gekeurd, immers het moet wel volgens het model kunnen dus alleen variabelen die beschikbaar zijn en dat is hier niet de m, dus de 1/2mv2 kan niet. 

Door: van Helden | Datum: Woensdag 17 mei 2017, 17:57 uur (Bewerkt op: 17-05-2017 17:58)

Ik neem ook aan dat t in plaats van dt fout is. In een model zijn dat nogal verschillende dingen, al doen vrijwel al mijn leerlingen dit fout.... moet ik volgend jaar toch wat meer aandacht aan geven :-(

Door: Ade Hoekstra | Datum: Woensdag 17 mei 2017, 18:06 uur

als je met je leerlingen grafisch modelleert (Macs op school dus coach werkt al niet) dan is de vraag niet correct want dan klopt het grafisch model al zoals het er staat. In elk examen tot nu toe mocht je ook het grafische model aanvullen maar hier kan dat niet. Men vraagt dus eigenlijk om de code achter het grafische model en dat lijkt mij niet eerlijk. Het grafisch modelleren wordt hiermee buitenspel gezet en dat kan de bedoeling niet zijn, daar gaat methode nm wel vanuit en volgens mij ook de syllabus. Dus volgens mij moet deze vraag ongeldig worden verklaard. 

Door: Garmt de Vries-Uiterweerd | Datum: Woensdag 17 mei 2017, 18:24 uur

In de syllabus staat:

  • "Bij vragen op het centraal examen over modelleren, zal de kandidaat de keuze hebben tussen het gebruik van een grafisch of een tekstueel model" (voetnoot bij subdomein A7)
  • "De kandidaat kent: - een modeltaal voor een computermodel in modelregels of in grafische weergave" (voorkennis bij domein B, hoezo wegmoffelen van iets wat kennelijk heel belangrijk wordt gevonden...)

Bij vraag 8 heeft de kandidaat inderdaad geen keuze tussen grafisch of tekstueel model, aangezien bij grafisch modelleren deze modelregel "onder de motorkap" zit en nooit expliciet opgesteld hoeft te worden. Het lijkt er inderdaad op dat deze vraag dus niet zou mogen volgens de syllabus. (Die indruk heb ik wel vaker bij modelleervragen...)

 

Door: Garmt de Vries-Uiterweerd | Datum: Woensdag 17 mei 2017, 18:26 uur

Even off-topic...

Hier ook Coachloos modelleren op een Macschool. Wij gebruiken ScyDynamics, maar dat heeft ook wel nadelen. Geen als-dan, geen stopvoorwaarde. Hoe lossen anderen dat op?

Door: Ade Hoekstra | Datum: Woensdag 17 mei 2017, 19:55 uur

Met scydynamics en ze leren dat je geldigheid en stop zelf moet leren aflezen uit de resultaten, bij als dan situaties komt het erop neer dat je meerdere simulaties achter elkaar maakt. Maar ideaal is het zeker niet. Ik ga liever niet klooien met excel oid dus ik sta net als jij open voor suggesties. 

Door: v.d. Lingen | Datum: Woensdag 17 mei 2017, 20:08 uur

Er is een mededeling gekomen bij de syllabus dat de 'achterliggende modelregels' bij het grafisch model al in het tekstmodel staan en dus niet meer worden toegevoegd in het grafische model, aangezien dat een onoverzichtelijk plaatje opleverde vorig jaar.