Vraag 04

Antwoord:

Door: Paul Stoop | Datum: Donderdag 18 mei 2017, 00:01 uur

Tuurlijk, als de wiskunde klopt, kan je dat niet fout rekenen.

Door: Dorsman | Datum: Donderdag 18 mei 2017, 19:27 uur

Ik blijf ongelukkig met het gebruik van vermogen om met F*v de kracht af te leiden. Bij snelheid van de lucht tov grond (expliciet ter sprake in de som)  vind je dan een andere Fw,lucht maar de hoek van Flucht ten opzichte van de verticaal moet hetzelfde blijven, bij gelijke vliegsnelheid in de lucht zouden Fw en Fl niet moeten veranderen. ?? Hoe kan dat?

Door: Garmt de Vries-Uiterweerd | Datum: Vrijdag 19 mei 2017, 21:42 uur

Ik snap het nut van de opmerking niet. Als je het vermogen in pk als kracht gebruikt, mis je natuurlijk het 3e bolletje, maar ook het 2e, en je hebt de opgave zo substantieel vereenvoudigd dat je het 5e bolletje ook mist.

Door: Monsees | Datum: Vrijdag 19 mei 2017, 22:44 uur

Ik zit ook al een tijd op de opmerking te kouwen. 
Waarom staat er "in pk" bij? En waarom is het 2e bolletje niet genoemd?

Het enige dat ik kan bedenken is dat de examenmakers vinden dat als je het vermogen wel netjes hebt omgerekend naar W en dan bolletje 3 niet doet, je het 5e punt wel mag geven. Dus dat er impliciet staat "Als het vermogen in W als kracht gebruikt wordt, (het derde scorepunt niet maar) het vijfde scorepunt wel toekennen. 

Ik ben het er niet mee eens, maar kan niks beters verzinnen dus zal dat vierde punt er maar bij zetten.....

Door: Hermans | Datum: Woensdag 31 mei 2017, 10:33 uur

Ik ben tweede corrector van iemand die aan aantal keer een punt toekent bij het vierde bolletje wanneer de derde stap niet gezet wordt.

vb: Flucht wordt berekend (foutief: soms met iets van F = m*a) en vervolgens wordt de hoek berekend met cos(alfa) = Fz/Flucht

Het punt wordt dus toegekend omdat de leerling een (correcte) formule opschrijft met twee van de getekende krachten.

Te kort door de bocht, toch? 

Door: Koole | Datum: Woensdag 31 mei 2017, 13:16 uur

@Hermans Toont zo'n leerling ook het inzicht dat Flift=Fz? Zo ja, dan kan cos alfa=Fz/Flucht worden gezien als een vakinhoudelijk juist alternatief voor bol 4 dat kan leiden tot een juist antwoord op de vraag en kan bol 4 mijns inziens wel worden toegekend. Of er sprake is van een substantiële vereenvoudiging van de berekening zodat bol 5 niet wordt toegekend, moet blijken uit de gehele uitwerking.

Door: Hermans | Datum: Woensdag 31 mei 2017, 15:17 uur

Mijn probleem is eerder dat een leerling die het goed doet en cos gebruikt ook pythagoras nodig heeft voor dit bolletje.