Vraag 04

Vraag 04

Door: Ad Mooldijk | Datum: Zondag 14 mei 2017, 21:06 uur

Plaats uw reactie

Antwoord:

Door: Paul Logman | Datum: Dinsdag 16 mei 2017, 18:29 uur (Bewerkt op: 16-05-2017 18:30)

Waarom gebruiken ze in het antwoordmodel 1 pk = 745,7 W ipv 735,499 W???

Door: Koole | Datum: Dinsdag 16 mei 2017, 18:43 uur

In tabel 1 is het maximale motorvermogen gegeven als "100 pk (hp)". Binas tabel 5 geeft 1 pk (hp)=7,457*102 W.

Voor de eenheid pk: zie de Nederlandse wikipedia. "pk (hp)" betekent horse power. "pk (cv)" = 7,35499*102 W betekent cheval fiscal.

Door: v.d. Lingen | Datum: Dinsdag 16 mei 2017, 18:56 uur

En er staat duidelijk (hp) in de opgave, dus de leerling moet de juiste omrekenfactor selecteren uit tabel 5. Ik vond overigens dat ze wel gelijk het vermogen in Watt konden geven. Het opzoeken voegt niet veel toe, maar kost wel tijd.

Door: Paul Logman | Datum: Dinsdag 16 mei 2017, 18:57 uur

Ach jee. Er zijn er 2.

Door: Paul Logman | Datum: Dinsdag 16 mei 2017, 19:07 uur (Bewerkt op: 16-05-2017 19:07)

De pk is wettelijk niet meer toegestaan. Waarom dan niet gewoon direct hp gegeven? Of inderdaad in W.

Door: Monsees | Datum: Dinsdag 16 mei 2017, 20:44 uur

Ook een leuke: een leerling berekent Fw,lucht door de luchtweerstandsformule te gebruiken en vervolgens in B28A de Cw-waarde van een Boeing te gebruiken.
Op zich goed bedacht en komt (ondanks het significante verschil tussen een Cessna en een Boeing) op een plausibele waarde voor Fw,lucht uit.

3 punten zitten er sowieso in, maar zijn punt 4 (en misschien 5) ook te geven omdat de gebruikte methode correct is?

Door: Garmt de Vries-Uiterweerd | Datum: Dinsdag 16 mei 2017, 20:55 uur

Als de leerling niets met het vermogen doet, mist hij in elk geval het 2e en 3e bolletje. Kost deze (leuk gevonden) aanpak hem ook het completeerbolletje (antwoordelementen foutief gecombineerd)?

Door: Monsees | Datum: Dinsdag 16 mei 2017, 21:45 uur

Het laatste punt staat buiten kijf. Dat mag niet worden gegeven in het geval van foutief combineren van antwoordelementen. Daar is hier geen sprake van. Hooguit van het combineren met een foutief antwoordelement, maar dat is wat anders. Of minder cryptisch: Het punt mag gegeven worden omdat er een Flift en een Fw, lucht op de juiste manier zijn gecombineerd. Dat één van die antwoordelementen zelf wellicht fout is, maakt het combineren van de antwoordelementen niet fout. Van een substantiële vereenvoudiging is ook geen sprake. 

Het gaat dus om de vraag: waarom zou je per se iets met het vermogen moeten doen? Dat staat niet in de opdracht (OK, het ligt voor de hand omdat de 70% genoemd wordt...).

De leerling heeft echter een andere correcte of gedeeltelijk correcte, alternatieve methode gebruikt en dan mogen daar punten voor toegekend worden (algemene regels artikel 3.3 in het CV). 

De methode is fysisch correct: er is gebruik gemaakt van een correcte formule voor de luchtweerstand die ook nog in de context past. Waar de schoen wringt: er is een Cw-waarde nodig die niet beschikbaar is. De oplossing om de best passende waarde uit BINAS te kiezen, kun je op verschillende manieren honoreren:
1) Er wordt naar een hele specifieke situatie gevraagd en daarvan zijn geen gegevens. Daarom is de gebruikte methode om Fw,lucht te berekenen helemaal fout, dus 0 punten voor score 2 en 3.
2) De leerling heeft inzicht getoond door een plausibele waarde voor Cw in te vullen maar doordat deze waarde niet precies past bij de situatie en er een andere methode is die wel past bij de situatie is het antwoord onnodig onnauwkeurig. Hierdoor 1 punt aftrek, dus 1 punt voor score 2 en 3 samen.
3) Het gegeven dat de door de leerling gevonden waarde van Fw,lucht de werkelijke waarde dicht benadert, legitimeert de keuze van de leerling dus alle (2) punten voor score 2 en 3.

Optie 1 vind ik het inzicht van de leerling onvoldoende belonen, optie 3 vind ik te ver gaan (vooral de legitimatie achteraf). Ik neig dus naar optie 2, dus 4 punten voor de vraag. 

Door: Gerhard van Hunnik | Datum: Woensdag 17 mei 2017, 17:42 uur

ik zie leerlingen ipv de tan te gebruiken een omweg maken vai pythagoras en cosinus. Ik wil dan toch het 4de bolletje als punt toekennen. wat vinden jullie?

Door: Garmt de Vries-Uiterweerd | Datum: Woensdag 17 mei 2017, 18:14 uur

Als dat inderdaad gaat via Ftot = √(Fw2 + Flift2) en cos(α) = Flift/Ftot, is dat m.i. gewoon het bolletje waard.