Examen 2023-2 vmbo-TL wiskunde

Examen

Hier vindt u het examen uit het tweede tijdvak van 2023 voor wiskunde van VMBO GL/TL.

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Maximum scorelabel

Download hier de bestanden.