Examen 2023-2 havo biologie

Examen

Hier vindt u het examen biologie voor havo van het tweede tijdvak van 2023.

Vragen PDF Correctievoorschrift Maximum scorelabel

Download hier de bestanden.