Examen 2023-1 vwo scheikunde

Examen

Hier vindt u de bestanden van het scheikunde-examen van het eerste tijdvak van 2023 voor vwo van 23 mei.

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Maximum scorelabel Verslag Examenbespreking Erratumblad 2 Vragen Word Uitwerkbijlage Antwoorden PDF

Download hier de bestanden.