Examen 2023-1 VMBO-TL/GL NaSk1

Examen

Hier vindt u het examen van het eerste tijdvak van 2023 voor nask1 VMBO-GL/TL

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Maximum scorelabel Verslag Examenbespreking Erratumblad 2 Erratumblad 2

Download hier de bestanden.