Examen 2023-1 havo wiskunde B

Examen

Hier vindt u het examen van het eerste tijdvak van 2023 voor wiskunde B van havo.

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Maximum scorelabel

Download hier de bestanden.