Examen 2023-1 havo biologie

Examen

Hier vindt u het examen biologie voor havo van het eerste tijdvak van 2023.

Vragen PDF Correctievoorschrift Maximum scorelabel Verslag Examenbespreking

Download hier de bestanden.