Examen 2022-3 vwo natuurkunde

Examen

Hier vindt u de bestanden voor het examen natuurkunde voor vwo van het derde tijdvak van 2022.

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Maximum scorelabel Vragen Word

Download hier de bestanden.