Examen 2022-3 havo biologie

Examen

Hier vndt u de bestanden voor het examen biologie voor havo van het derde tijdvak van 2022.

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Maximum scorelabel

Download hier de bestanden.