Examen 2022-2 vwo wiskunde B

Examen

Hier vindt u de bestanden van het examen wiskunde B voor vwo van het tweede tijdvak van 2022.

Vragen PDF Correctievoorschrift Maximum scorelabel

Download hier de bestanden.