Examen 2022-2 VMBO-TL/GL Biologie

Examen

Hier vindt u de bestanden van het examen biologie voor het tweede tijdvak van 2022.

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Maximum scorelabel Verslag Examenbespreking

Download hier de bestanden.