Examen 2022-2 havo wiskunde-B

Examen

Hier vindt u de bestanden van het examen van het tweede tijdvak van 2022 voor havo wiskunde-B.

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Maximum scorelabel

Download hier de bestanden.