Examen 2022-2 havo wiskunde-A

Examen

Hier vindt u de bestanden van het examen wiskunde-B voor havo van het tweede tijdvak van 2022.

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Maximum scorelabel

Download hier de bestanden.