Examen 2022-1 vwo wiskunde C

Examen

Hier vindt u de bestanden van het examen wiskunde C voor vwo van het eerste tijdvak van 2022.

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Maximum scorelabel Erratumblad 2

Download hier de bestanden.