Examen 2022-1 vwo wiskunde B

Examen

Hier vindt u het examen wiskunde B voor vwo van het eerste tijdvak van 2022.

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Maximum scorelabel

Download hier de bestanden.