Examen 2022-1 HAVO wiskunde B

Examen

Hier vindt u het examen van 2022, eerste tijdvak voor HAVO van wiskunde B.

Vragen PDF Correctievoorschrift Erratumblad 2 Maximum scorelabel

Download hier de bestanden.