Examen 2022-1 HAVO wiskunde A

Examen

Hier vindt u het examen wiskunde A voor HAVO van het eerste tijdvak van 2022.

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Maximum scorelabel Erratumblad 2

Download hier de bestanden.