Examen 2021-2 havo wiskunde B

Examen

Hier vindt u de bestanden van het vak wiskunde B voor havo van het tweede tijdvak van 2021.

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Maximum scorelabel Erratumblad 2

Download hier de bestanden.