Examen 2021-1 havo wiskunde B

Examen

Hier vindt u de bestanden van het eerste tijdvak van 2021 voor havo wiskunde B.

Vragen PDF Erratumblad 1 Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Maximum scorelabel

Download hier de bestanden.