Examen 2019-2 vmbo-TL wiskunde

Examen

Hier vindt u de bestanden van het examen van het tweede tijdvak van 2019 voor wiskunde vmbo-TL

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Maximum scorelabel

Download hier de bestanden,