Examen 2019-2 vmbo-TL nask1

Examen

Hier vindt u de bestanden van het examen van 2019, tweede tijdvak voor vmbo-TL voor nask1.

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Maximum scorelabel

Download hier de bestanden.