Examen 2019-1 vwo wiskunde-C

Examen

Hier vindt u de bestanden van het eerste tijdvak van 2019 voor wiskunde-C van het vwo.

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Maximum scorelabel Erratumblad 1 Erratumblad 2

Download hier de bestanden.