Examen 2019-1 vwo wiskunde-B

Examen

Hier vindt u de bestanden wiskunde-B voor vwo van het eerste tijdvak van 2019.

Vragen PDF Correctievoorschrift Maximum scorelabel Erratumblad 2

Download hier de bestanden.