Examen 2019-1 vmbo-TL wiskunde

Examen

Hier vindt u de bestanden van het vak wiskunde voor vmbo-TL van het eerste tijdvak van 2019.

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Maximum scorelabel Erratumblad 2

Download hier de bestanden.