Examen 2019-1 vmbo-TL nask1

Examen

Hier vindt u de bestanden van het examen nask1 voor vmbo-TL/GL van het eerste tijdvak van 2019. Het verslag van de examenbesprekingen is ook toegevoegd.

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Maximum scorelabel Erratumblad 2 Verslag Examenbespreking Erratumblad 2

Download hier de bestanden.