Examen 2019-1 vmbo-KB nask1

Examen

Hier vindt u de bestanden van het examen voor vmbo-KB nask1 van het eerste tijdvak van 2019

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Maximum scorelabel

Download hier de bestanden.