Examen 2018-2 vwo natuurkunde

Examen

Hier vindt u de bestanden van het examen 2018, tweede tijdvak voor vwo natuurkunde.

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift Aanvullend correctievoorschrift Maximum scorelabel Vragen Word

Download hier de bestanden.