Examen 1996-1 vmbo-kb biologie

Examen

Hier vindt u de bestanden van het eerste tijdvak van het examen 1996 voor biologie van mavo-C, nu ook wel vmbo-KB.

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift

Download hier de bestanden.