Examen 1995-1 vmbo-kb biologie

Examen

Hier vindt u de bestanden van het eerste tijdvak van 1995 voor biologie van mavo-C, nu ook wel vmbo-KB.

Vragen PDF Correctievoorschrift

Download hier de bestanden.