Examen 1981-1 vmbo-TL nask2

Examen

Hier vindt u de bestanden van het examen van het eers tijdvak van 1981 voor mavo-D scheikunde, tegenwoordig vmbo-TL nask2.

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift

Download hier de bestanden.