Techniek & Technologie

Techniek en Technologie de bouwstenen van de samenleving

Sectie Techniek & Technologie

De sectie techniek en technologie organiseert drie keer per jaar regiobijeenkomsten waarbij overdracht van kennis het belangrijkste speerpunt is. Ook willen we van de leden horen wat er op hun school en omgeving speelt ten aan zien van het vak techniek, zodat we dit mee kunnen nemen naar de beleidsmakers.

De vaksectie techniek & technologie heeft als missie:

  • Het bevorderen van onderwijs in technologie en techniek om kinderen en jongeren te enthousiasmeren voor technologie en techniek in de brede zin van het woord en als herkenbaar deel van de algemene vorming en de beroepsvoorbereiding van jongeren;
  • Het behartigen van de vakinhoudelijke belangen en arbeidsvoorwaarden van hen die werkzaam zijn in het techniekonderwijs;
  • Het bevorderen van de contacten tussen docenten van de diverse onderwijssoorten en het bedrijfsleven.

Op deze website vindt u de volgende onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn.

  • Lesmateriaal/leveranciers/uitgevers
  • Interessante websites
  • Nieuwsbrieven
  • Regiobijeenkomsten
  • Terugkoppeling
  • Artikel- en boekbesprekingen

Samenstelling sectiebestuur

Bert Nagel, Rachel Baan, Harry Olde Reuver of Briel, Richard Koot, Stefan Broeks, Freek Slomp, Sacha Tippel

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat: secretariaat@nvon.nl 

Experiment

Heb jij nog goede experimenten voor onze website?

Deel ze met vakgenoten

Haal alles uit uw lidmaatschap met mijnNVON