NLT

"Exacte voorbereiding op de wereld van morgen"
 


Sectie nlt

Natuur, Leven en Technologie (nlt) is een modulair exact vak voor de bovenbouw van havo en vwo. Kenmerkend zijn het interdisciplinaire karakter en het inspelen op actuele ontwikkelingen in wetenschap en technologie.

De NLT-sectie richt zich op ondersteuning, behoud en onderhoud van het vak en van interdisciplinair bèta-onderwijs in het algemeen. Om dat te realiseren, inventariseert de sectie onder de leden van de NVON de verbeterpunten, die worden gecommuniceerd met de regionale Vaksteunpunten. Daar worden nieuwe modules ontwikkeld en bestaande aangepast. Ook wordt voert de nlt-sectie overleg over nieuwe ontwikkelingen in het bèta-onderwijs met de NLT-vereniging.

Sinds de oprichting van de NLT-vereniging in april 2016, waarin ca 150 scholen zijn vertegenwoordigd, beraadt de nlt-sectie zich op een nieuwe werkwijze om met de leden te communiceren over vakontwikkelingen en interdisciplinair bèta-onderwijs.

Leden en geïnteresseerden kunnen zich op de hoogte stellen van de belangrijkste ontwikkelingen binnen het vak nlt en interdisciplinair bèta-onderwijs. Daarnaast kunnen zij hun opmerkingen, verbeterpunten en nieuwe inzichten kwijt. De opmerkingen die de nlt-sectie ontvangt via de website kunnen tijdens het sectie-overleg geagendeerd worden.

De sectie brengt de leden op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via de website. Verder vertegenwoordigt de sectie de aangesloten NLT-docenten in het verenigingsbestuur.

Samenstelling sectiebestuur

Henry van Bergen, Harm Smit, Rian Janssen, Auke Cuiper, Dirk-Jan van de Poppe, Harrie Jorna, Anneke Cuiper-Pon, Rob Diependaal (afgevaardigde NVvW), Arjan Pruim, Wieske Wentink (afgevaardigde KNAG)., Sanela Zivcic.

Alle leden met interesse voor interdisciplinair bèta-onderwijs kunnen in contact treden met het sectiebestuur. Dat kan zijn over ontwikkelingen van het vak nlt, ontwikkelingen van nieuwe en bestaande nlt-modules. Daarnaast valt te denken aan integratie van vakgebieden op een school of het leggen van contacten ten behoeve van het onderwijs met overheid, bedrijfsleven en/of NGO’s.

Een NLT visie op Curriculum.nu kunt u hier lezen.

Op 2 februari 2018 is er een NLT conferentie geweest in Garderen, Het verslag van deze conferentie kunt u hier lezen

Op 2 februari 2017 is er een NLT conferentie geweest in Garderen, Het verslag van deze conferentie kunt u hier lezen.

U kunt de sectie benaderen via nlt-sectie@nvon.nl

Over NVON

Over NVON

  • Voor hoogwaardig en beter onderwijs
  • Partner voor de professionele docent
  • Service en verdieping
Ja, ik doe mee
Word nu lid van de NVON
Ik doe mee!
Experiment

Heb jij nog goede experimenten voor onze website?

Deel ze met vakgenoten