<title>NVON</title>

Klankbordgroep onderwijsontwikkeling

Voor het traject van de vernieuwing van de natuurwetenschappelijke vakken in de bovenbouw gaat de komende twee jaar aan de examenprogramma's gewerkt worden. Wil je hier ook over meedenken? Meld je dan aan voor de klankbordgroep!

Commissie onderwijsontwikkeling

De NVON heeft een adviserende rol binnen dit traject, waarvoor de commissie onderwijsontwikkeling ingesteld is. Die verzamelt door middel van een klankbordgroep input van de leden. Klik hier voor meer informatie over dit traject.
 

Aanmelden voor de klankbordgroep

Leden van de NVON kunnen zich aanmelden voor de klankbordgroep van de NVON commissie onderwijsontwikkeling. Stuur een mail aan onderwijsontwikkeling@nvon.nl met als onderwerp:

Aanmelden NVON klankbordgroep onderwijsontwikkeling en in de tekst: je naam en lidnummer, welk(e) schoolvak(ken) je geeft en aan welk(e) niveau(s).

Dan zorgen we dat je op de hoogte blijft en uitgenodigd wordt voor toekomstige bijeenkomsten. Het aanmelden voor de klankbordgroep is nodig om te waarborgen dat we als NVON kunnen verantwoorden met wie de (vertrouwelijke) documenten van de vakvernieuwingscommissie gedeeld zijn. Stukken die aan de leden van de klankbordgroep zijn toegestuurd, zijn vertrouwelijk en mogen niet aan anderen doorgestuurd worden. Als iemand de stukken graag wil inzien, is een aanmelding voor de klankbordgroep noodzakelijk.