<title>NVON</title>

Klankbordgroep onderwijsontwikkeling

Voor het traject van de vernieuwing van de natuurwetenschappelijke vakken in de bovenbouw gaat de komende twee jaar aan de examenprogramma's gewerkt worden. Wil je hier ook over meedenken? Meld je dan aan voor de klankbordgroep!

De NVON heeft een adviserende rol binnen dit traject, waarvoor de commissie onderwijsontwikkeling ingesteld is. Die verzamelt door middel van een klankbordgroep input van de leden. Zie voor meer informatie over dit traject https://nvon.nl/nieuws/vernieuwing-examenprogrammas-van-de-natuurwetenschappelijke-vakken-vmbo-havo-en-vwo.

Leden voor de klankbordgroep gezocht

Dit schooljaar zal de klankbordgroep in ieder geval op twee momenten gevraagd worden om een reactie, namelijk begin december en in mei. Interesse?

Stuur dan een email naar onderwijsontwikkeling@nvon.nl. Vermeld in het bericht: Aanmelden NVON klankbordgroep onderwijsontwikkeling, welk(e) schoolvak(ken) je geeft en aan welk(e) niveau(s). Dan zorgen we dat je op de hoogte blijft en uitgenodigd wordt voor toekomstige bijeenkomsten.