Vraag 03

Vraag 03

Door: Ad Mooldijk | Datum: Donderdag 9 mei 2019, 16:38 uur

hier uw vragen, opmerkingen over deze vraag.

Antwoord:

Door: Groeneweg | Datum: Donderdag 9 mei 2019, 20:03 uur

leerling die zegt dat een molecuul levuline een grotere massa heeft dan een molecuul MIBK maar dat concludeert uit zijn berekende massa's van 116 en 92.

Massas staan in de het antwoordmodel tussen haakjes. Wel of niet het 1e bolletje?

Door: Hoogendam-van der Heijden | Datum: Donderdag 9 mei 2019, 20:09 uur

als de leerling in zijn overigens juiste antwoord (2de voorbeeldantwoord) het volgende zinnetje opschrijft: Meer zijgroepen bij levulinezuur zorgen voor sterkere vdWbindingen.

Moet ik van de drie punten dan een punt afhalen vanwege chemische fout?

 

Door: Hoogendam-van der Heijden | Datum: Donderdag 9 mei 2019, 20:14 uur

is een kleiner molecuul voor MIBK ook het eerste bolletje?

Door: Hoogendam-van der Heijden | Datum: Donderdag 9 mei 2019, 20:14 uur

is een kleiner molecuul voor MIBK ook het eerste bolletje?

Door: Kooijman | Datum: Donderdag 9 mei 2019, 22:55 uur

"Kleiner" is een betere maat voor de sterkte van een vanderwaalsbinding dan de massa, dus als we de massa als relevant verschil goed mogen rekenen de grootte zeker ook.

Door: Schaareman | Datum: Vrijdag 10 mei 2019, 08:36 uur (Bewerkt op: 10-05-2019 08:45)

De toevoeging van het woordje "ook" in de opmerking geeft aanleiding tot verwarring. Als een leerling dus èrgens in een verder compleet juist verhaal een macro begrip gebruikt, toch -1p ? Lijkt me toch niet. Als een leerling uitsluitend macro begrippen gebruikt lijkt me het wel terecht.

Voorbeeld; een leerling zegt "levulinezuur kan door de OH-groep meer H-bruggen vormen dan MIBK", de moleculen houden elkaar dan meer/steviger vast, dus MIBK heeft een lager kookpunt. Volle punten lijkt me. Of is dan echt de bedoeling dat ze overal waar ze levulinezuur en MIBK zeggen dat ze er "moleculen" achter plakken? Nogmaals, lijkt me niet, maar het woordje "ook" zorgt hier dus voor verwarring. 

Door: Lam | Datum: Vrijdag 10 mei 2019, 09:41 uur

Toevoeging van 'ook' betekent -1p bij een begrip op macroniveau, naar mijn idee.
Als je 'ook' weglaat, ontstaat er juist verwarring (dan zou er ook 'uitsluitend begrippen op macroniveau' bedoeld kunnen worden).

Door: Hoogendam-van der Heijden | Datum: Vrijdag 10 mei 2019, 09:53 uur

@Schaareman

het lijkt mij dat bij het niet toevoegen van molecuul in de uitleg er 1 punt vanaf gaat.

Bij het niet toevoegen van molecuul in de conclusie krijgt de leerling gewoon het punt (zie voorbeeld antwoorden)

Dus voorbeeld: MIBK heeft geen OH groepen en kan dus geen H-bruggen vormen = -1pt. Tweede bolletje wel en bij juiste conclusie ook derde bolletje

 

Door: de Kruif | Datum: Vrijdag 10 mei 2019, 11:03 uur

We roepen nu al jaren dat we het begrip micro-niveau anders getoetst willen zien dan zo, maar blijkbaar lukt dat nog niet echt :(

Als een leerling 7 keer het woord molecuul opschrijft en daartussen één keer alleen levulinezuur ipv levulinezuurmolecuul, kost dat dan 1 punt?

Door: van Rijckevorsel-Krijnen | Datum: Vrijdag 10 mei 2019, 11:07 uur

@Groeneveld: in het geval van onjuist berekende massa's zou ik een punt aftrekken. Het antwoord is niet volledig juist en kan dus  niet het volle aantal punten opleveren. Het geven van de massa is welliswaar geen vereiste (en staat dus tussen haakjes) maar wanneer een massa gegeven wordt lijkt me dat deze wel juist moet zijn. Ik zou dan vervolgens wel het 2de en 3de bolletje toekennen.

@Hoogendam-vanderHeijden: “meer zijgroepen bij levulinezuur zorgen voor sterkere vdWbindingen” levert zowieso al 1 punt aftrek op omdat deze zin niet volledig op microniveau geformuleerd is. Er zou moeten staan ‘levulinezuur-moleculen”. Daarnaast is het chemisch onjuist want meer zijgroepen zorgen voor een groter/minder goed geordend molecuul dus voor zwakkere vanderWaalsbindingen. Het 2de en 3de bolletje kunnen dan natuurlijk nog wel!

Verder lijkt mij dat een leerling ook een argument kan maken op basis van de molecuulgrootte, dus ten aanzien van de grootte van het molecuul, aangezien dit vakinhoudelijk juist is (algemene regels 3.3) hoewel er betere argumenten te vinden zijn met name omdat het erg lastig te voorspellen valt welk molecuul ruimtelijk gezien groter/kleiner is. MIBK heeft een langere keten met de relatief grote COOH-groep terwijl levulinezuur een kortere keten met een vertakking door de methyl-groep heeft. Ik durf zelf niet direct te claimen te weten welke van de twee groter/kleiner zou zijn. En om op basis van 3.3 een punt toe te mogen kennen moet het argument vakinhoudelijk juist zijn… dus tja… wie weet met zekerheid welke van de twee groter/kleiner is....

@Schaarman: ik lees net als collega Hoogendam- van der Heijden dat je bij een enkel voorkomen van een macrobegrip in een verder volledig op microniveau geformuleerd antwoord het eerste bolletje moet aftrekken. Analoog aan de vragen uit eerdere examens of een bepaalde stof wel/niet oplosbaar is in water. Als er ‘water’ genoemd wordt in plaats van ‘watermoleculen’ oid moest er ook een punt afgetrokken worden omdat het antwoord niet volledig op microniveau geformuleerd was.

Zo formuleert een leerling van mij het volgende:

“MIBK heeft een kleinere molecuulmassa dan levulinezuur, wat betekent dat de vanderwaalsbindingen tussen deze moleculen zwakker zijn dan tussen de moleculen van levulinezuur wat betekent dat de vanderwaaalsbindingen tussen de MIBK moleculen makkelijker te verbreken zijn. Hierdoor heeft MIBK een lager koopunt dan levulinezuur.”

Het doet mij werkelijk pijn dat ik nu vanwege de eerste zin een punt af moet trekken, deze leerling heeft zo haar best gedaan om steeds overal het woord molecuul toe te voegen. Ik vind het erg streng! Maar goed, het gaat erom dat we allemaal zo veel mogeljik hetzelfde nakijken zodat het voor iedereen eerlijk gebeurd, dus dat doen we dan maar....toch?