Vraag 37

Vraag 37

Door: Ad Mooldijk | Datum: Zondag 12 mei 2019, 21:34 uur

Noteer hier uw vragen of commentaar bij deze vraag.

Antwoord:

Door: Peters | Datum: Woensdag 5 juni 2019, 12:44 uur

Niet verwacht over deze vraag in discussie te komen met mijn 2e corrector, maar bij 2 leerlingen dus toch. Ik ben benieuwd of jullie hier ideeën over hebben.

De strekking van het antwoord (van beide leerlingen) is als volgt: biologische teelt heeft over het algemeen een lagere productie. Dat betekent dat er minder CO2 wordt opgenomen en er dus minder CO2 toegevoegd hoeft te worden aan de kas. Niet in het cv en geen betrekking op de inleidende tekst, maar volgens mij volstrekt waar. De niet gespecificeerde vraagstelling zou dit toch moeten toelaten (geef een verklaring)? Soms wordt er in de vraagstelling namelijk wél gespecificeerd dat het antwoord betrekking moet hebben op (een deel van) de voorgaande tekst; bij deze vraag niet.

Eén van de leerlingen betrekt de redenering zelfs wel op de inleidende tekst, door aan te geven dat de overdaad aan voedingszouten in de gangbare teelt zal resulteren in een hogere productiviteit dan in de biologische teelt.

Wat is jullie mening?

 

Justin