Vraag 42

Vraag 42

Door: Ad Mooldijk | Datum: Dinsdag 14 mei 2019, 19:32 uur

Noteer hier uw vragen of commentaar bij deze vraag.

Antwoord:

Door: Homme de Jong | Datum: Woensdag 15 mei 2019, 21:22 uur

Een leerling geeft als antwoord koolstofmono-oxide, een punt of geen punt?

Door: van de Velde | Datum: Woensdag 15 mei 2019, 21:36 uur

Al vermoed ik sterk dat dit een vergissing van de leerling is, ik vind dat je dit goed mag rekenen, al zou het me verbazen als de leerling daar tevens een correct nadelig MILIEU-effect bij weet te vermelden:

http://apps.sepa.org.uk/spripa/Pages/SubstanceInformation.aspx?pid=4

 

Door: Thom Magré | Datum: Donderdag 16 mei 2019, 16:30 uur (Bewerkt op: 16-05-2019 22:56)

Broeikas effect vind ik overigens al wat gul, tov versterkt broeikaseffect... 

Door: Rosier | Datum: Donderdag 16 mei 2019, 17:38 uur

Er ontstaat CO dus dat is correct: http://eduweb.eeni.tbm.tudelft.nl/TB142E/?luchtverontreiniging

CO reageert weer met zuurstof tot CO2, dus (versterkt) broeikaseffect is dan gewoon correct: http://eduweb.eeni.tbm.tudelft.nl/TB142E/?luchtverontreiniging-secundair

Dat een leerling zich misschien heeft vergist en eigenlijk CO2 bedoelde, doet niet terzake.

Door: Tel | Datum: Donderdag 16 mei 2019, 18:28 uur

Geheel met Rosier eens

 

Door: Peters | Datum: Donderdag 16 mei 2019, 22:16 uur (Bewerkt op: 16-05-2019 22:33)

CO is een juist nadelig verbrandingsgas bij de verbranding van steenkool (dus ik zou het zeker goed rekenen) en het is schadelijk voor alle organismen die zuurstof ademen dus als de toxiciteit van het gas benoemd is zou ik zelfs beide punten geven.