Vraag 17

Vraag 17

Door: Ronald Korporaal | Datum: Maandag 13 mei 2019, 15:30 uur

Noteer hier uw vragen of commentaar bij deze vraag.

Antwoord:

Door: van Haeringen | Datum: Woensdag 15 mei 2019, 12:39 uur

leerling rekent met : se = vb.t - 0.5.a.t2 en komt tot het goede antwoord

heb de neiging deze weg goed te rekenen !?

 

Door: Harry Prins | Datum: Woensdag 15 mei 2019, 12:52 uur

Mee eens. Op basis van Correctievoorschrift 2 Alg, 3.3: vakinhoudelijk juist dus goed rekenen!

Door: van Loon | Datum: Donderdag 16 mei 2019, 15:33 uur

De vraag goed rekenen akkoord! maar dan ook alle 4 de punten toekennen??

Door: Tel | Datum: Donderdag 16 mei 2019, 17:19 uur

Gebruik van formule Se=  enz natuurkundig geheel goed dus alle punten.

Wanneer leerling gebruik maakt van de oppervlaktemethode moet dit ook geheel goed worden gerekend.

Door: den Oudsten | Datum: Vrijdag 17 mei 2019, 16:00 uur (Bewerkt op: 17-05-2019 16:00)

Indien een leerling de reactietijd 0,8s gebruikt i.p.v. 2,4 s en vervolgens ook niet de gemiddelde snelheid berekent, maar het volgende invult : s = v x t = 5 x 0,8 = 4m. Heeft een leerling dan alleen recht op het 3e punt of ook op het 4e punt? Aangezien het eerste punt wordt toegekent als je de remtijd juist afleest. In het geval dat je dit niet (goed) doet, zou je naar mijn idee als nog punt 3 + 4 kunnen behalen. 

Door: Eveline Ligthart | Datum: Zaterdag 18 mei 2019, 16:33 uur

Bij mij berekenen een aantal leerlingen de afstand door het oppervlakte onder de grafiek te berekenen. Dat is natuurlijk een veel kortere berekening maar levert wel het juiste antwoord op.... Wat zouden jullie daarmee doen?

Door: Harry Prins | Datum: Maandag 20 mei 2019, 16:18 uur

volgens mij 4p want natuurkundig geheel correct

Door: Roex | Datum: Maandag 3 juni 2019, 14:28 uur (Bewerkt op: 03-06-2019 14:29)

 

Door: den Oudsten | Datum: Vrijdag 17 mei 2019, 16:00 uur (Bewerkt op: 17-05-2019 16:00)

 

Indien een leerling de reactietijd 0,8s gebruikt i.p.v. 2,4 s en vervolgens ook niet de gemiddelde snelheid berekent, maar het volgende invult : s = v x t = 5 x 0,8 = 4m. Heeft een leerling dan alleen recht op het 3e punt of ook op het 4e punt? Aangezien het eerste punt wordt toegekent als je de remtijd juist afleest. In het geval dat je dit niet (goed) doet, zou je naar mijn idee als nog punt 3 + 4 kunnen behalen. 

Hier heb ik ook discussie met de 2e corrector over gehad. Ik vind dat de leerling het 3e en 4e punt moet krijgen want 1: Hij selecteerd de juiste formule en vult de 2 juiste grootheden in. 2 De rest van de berekening is juist bij de juiste uitkomst volgens de ingevulde waarden voor v en t met daarbij de juiste eenheid...meter. De leerling krijgt geen punten voor juiste tijd en gemiddelde snelheid.

Ik vind het tijd worden dat hier duidelijke regels voor komen, nu zijn mijn leerlingen benadeeld t.o.v. andere leerlingen want de 2e corrector wil dan maar alleen maar het 3e punt toekennen.

Zou fijn zijn als hiet nog snel op gereageerd zou worden.