Vraag 2

Vraag 2

Door: Ronald Korporaal | Datum: Zondag 1 april 2018, 09:05 uur (Bewerkt op: 01-04-2018 09:05)

Hier uw reactie.

Antwoord:

Door: Paul Neggers | Datum: Maandag 14 mei 2018, 20:06 uur

Kan ik voor een berekening die neerkomt op f : dt ook nog een punt toekennen als het complementeren helemaal juist is.

Door: van Garderen | Datum: Maandag 14 mei 2018, 21:34 uur

Dat is een lastige, ik hoop dat hij in het NVON verslag komt. In het verleden niet. De eerste bol niet gehaald in een twee punts vraag, helaas. Het lijkt er op uit de antwoorden van het Ctve dat er nu meer gekeken wordt naar rekenwerk eenheid en significantie. Ik denk dus dat de meningen stevig verdeeld zullen zijn. Wel iets om duidelijkheid over te hebben.

Door: Borgonjen | Datum: Dinsdag 15 mei 2018, 11:19 uur

Via T = 1/f = 1,07 ..... levert als uitkomst 935.

Dat is tussentijds acceptabel afgerond.

Door: Harry Schreurs | Datum: Dinsdag 15 mei 2018, 17:05 uur (Bewerkt op: 15-05-2018 17:06)

@ Neggers: Nee, zie vaksp. Regels nr 2, 4e streepje. Antwoordelementen onjuist gecombineerd.

Daarbij is de verkregen eenheid, s-2, niet juist voor het aantal golven.

 

Door: van Garderen | Datum: Dinsdag 15 mei 2018, 19:21 uur

@schreurs dat is de interpretatie die door het ctve echt niet ondersteund wordt.

Ik wil je de mailwisseling sturen

Er zijn helemaal geen elementen gecombineerd en dus ook niet fout gecombineerd.

Als de eenheid wordt weggelaten, dan klopt de eenheidsafleiding niet, maar de eenheid bij het antwoord wel.

Tot nog toe deden wij dat anders bij een twee punts vraag, maar nogmaals de boodschap is heel duidelijk

Hieronder een stuk uit het antwoord over vraag 19 van vorig jaar (zelfde probleem formule duidelijk, maar onzin ingevuld)

> - Het 2e scorepunt betreft het completeren dat uit heel veel

> onderdelen bestaat. Per onderdelen moet je je afvragen of dit punt

> afgetrokken moet

> worden:

>

>              - Fout in Nauwkeurigheid: nee

>              - Rekenfout: nee

>              - Geen/foute eenheid: nee (geen, maar moet ook geen zijn)

>              - Antwoorden foutief gecombineerd: nee

>              - Vereenvoudiging: nee

 

Dus ook tegen mijn gevoel om hier een punt voor te geven, maar volgens mij wel de bedoeling van het CtvE

Door: van Garderen | Datum: Dinsdag 15 mei 2018, 19:28 uur

zie nu dat in het landelijk verslag 0 punt is afgesproken. 

Ik ben benieuwd op basis waarvan. Dit krijgt nog een staartje

Door: Paul Neggers | Datum: Dinsdag 15 mei 2018, 21:59 uur

Het inzicht dat de eenheid onjuist is als je f deelt door dt zit volgens mij verwerkt in het eerste bolletje.

Door: Paul Neggers | Datum: Dinsdag 15 mei 2018, 22:11 uur

Ik heb zojuist het verslag van het landelijk overleg gedownload en leg mij hier als een (eigen)wijze oude man bij neer.