vraag 44

vraag 44

Door: Ronald Kinderman | Datum: Maandag 25 juni 2018, 17:52 uur

Ik ben als 2e corrector aan het nakijken. Op een vraag (TL NasK2, 2e periode vraag 44) kunnen 2 punten worden gescoord. De leerling scoort deze punten terecht, de afzonderlijke tekst is zonder meer duidelijk.
Echter daarna gaat LLN verder, gooit er nogmaals een factor 3 in en laat de m van milli weg, en geeft in een keurige zin "dus 24.15 gram per liter etc"
Dat voldoet niet aan "leidt tot een uitkomst van 72 (mg).

Heeft de lln de punten wel verdient omdat deze twee scores duidelijk leesbaar zijn in de tekst, of moeten we nog iets doen met de fouten en foute conclusie die daarna door LLN worden getrokken?

Antwoord:

Er zijn nog geen reacties