Vraag 22

Vraag 22

Door: Ad Mooldijk | Datum: Zondag 18 juni 2017, 16:04 uur

Geef uw commentaar

Antwoord:

Door: Theo Reijnen | Datum: Zaterdag 24 juni 2017, 13:40 uur (Bewerkt op: 24-06-2017 13:40)

In de vraag moet je de temperatuurgrenzen in Kelvin aangeven. Als een leerling dit niet doet, moet je blijkbaar dit fout rekenen, want in het CV staat de eenheid niet tussen haakjes. Inconsequent is dit met de vakspecifieke regel 2 bij het 3e streepje.