Vraag 08

Vraag 08

Door: Ad Mooldijk | Datum: Zondag 18 juni 2017, 15:57 uur

Geef uw commentaar

Antwoord:

Door: Dankers | Datum: Woensdag 21 juni 2017, 14:43 uur

In plaats van het aflezen van de grafiek om σ te bepalen kan een leerling ook de elasticiteitsmodulus van vraag 7 gebruiken en vermenigvuldigen met 0,20. In dat geval is er natuurlijk geen sprake meer van een marge, maar als de leerling bij vraag 7 een foute waarde voor E heeft gevonden en hiermee consequent doorrekent, lijkt het mij dat alle punten nog kunnen worden toegekend, ook al is het antwoord anders dan in het c.v. Of móet een leerling per se de grafiek gebruiken omdag de vraag begint met 'Bepaal'?

Door: Mike Wassenaar | Datum: Woensdag 21 juni 2017, 19:09 uur

leerling mist dan in ieder geval het inzicht dat σ een andere waarde heeft bij ε = 0,20. Tweede bolletje is dan sowieso weg.

Door: Dankers | Datum: Vrijdag 23 juni 2017, 11:41 uur (Bewerkt op: 23-06-2017 11:42)

Dat snap ik niet. Een leerling die de vorige vraag goed heeft gedaan en dat antwoord gebruikt komt echt op de juiste waarde voor σ uit. Welk inzicht mist hij dan? ε=0,20 ligt in het gebied dat bij vraag 7 gebruikt moet worden.

Door: Mike Wassenaar | Datum: Vrijdag 23 juni 2017, 20:02 uur

Daar heb je gelijk in. Die methode is natuurkundig juist en levert dus de volle punten op, mits de leerling wel E goed uitgerekend hebben bij vraag 7.
Dan wordt het een stapelvraag en ikk leer m'n leerlingen dat stapelvragen niet bestaan, behalve wanneer de eerst van de twee een toon-aan vraag is.