Vraag 19

Vraag 19

Door: Ad Mooldijk | Datum: Zondag 18 juni 2017, 15:48 uur

Geef uw commentaar

Antwoord:

Door: van der Veeken | Datum: Woensdag 21 juni 2017, 09:39 uur

Is er een reden waarom in het correctiemodel geen pijl is gebruikt voor het elektron op het radicaal?

Verder snap ik niet wat men bedoelt bij de 'opmerking'. Bedoelt men hier dat een hele pijl gebruikt mag worden ipv een halve pijl? Dit lijkt mij sterk.

Door: Sprokholt | Datum: Woensdag 21 juni 2017, 11:34 uur

De twee gegeven antwoorden voor het reactieproduct zijn identiek. Was het niet de bedoeling om aan te geven dat R. aan de CH2. kan zitten?

De opmerking lijkt mij duidelijk. Ik vind het ook niet zo erg als een leerling een reactiepijl tekent.

Door: Rianne Moleman | Datum: Woensdag 21 juni 2017, 12:10 uur

Ben ik nu gek of klopt deze vraag gewoon niet?

Er wordt gevraagd naar een PROPAGATIEreactie, in het cv staat de INITIATIEreactie.
In de tekst staat dat reactie 1 de initiatie is, maar dit is volgens mij toch echt alleen de vorming van de initiaTOR. De reactie van de initator met een monomeer is pas de INITIATIE.
Het molecuul waarbij initiator en monomeer gekoppeld zijn en een nieuw radicaal einde hebben aan het "uiteinde" van het monomeer, reageren vervolgens met een nieuw monomeer en deze stap is de PROPAGATIE, de daadwerkelijke ketengroei.
Zo heb ik het mijn leerlingen geleerd (en zo staat het in hun boeken, NOVA scheikunde).

Volgens mij had de vraag dus moeten zijn: geef de initatiereactie. Dit gaat natuurlijk mis doordat de vorming van de initiator al initatie is genoemd.

Graag jullie respons, ik ben eigenlijk van plan dit door te zetten naar het examenloket.

Door: Connie Versluis | Datum: Woensdag 21 juni 2017, 12:44 uur

Er wordt wel een propagatiestap gegeven in het CV. Een initatie is een eerste reactie in een radicaalmechanisme waarbij radicalen worden gevormd. Zodra het radicaal reageert met een molecuul wordt dit de propagatiestap genoemd. Een andere optie is inderdaad dat het radicaal op het tertiaire C-atoom terecht komt, met daarnaast CH2-R. Dit is zelfs waarschijnlijker aangezien een radicaal stabieler is op et tertiaire C-atoom dan op een primair C-atoom.

Door: Rianne Moleman | Datum: Woensdag 21 juni 2017, 12:57 uur (Bewerkt op: 21-06-2017 13:04)

Ik heb op de universiteit toch echt geleerd dat dit nog onder initiatie valt:

 

Initiatie en propagatie volgens Bruce Organic Chemistry 2007

* afbeeldingen toevoegen lijkt niet te werken... Directe link naar afbeelding: http://imgur.com/kWlY3GM

 

 

Door: Maas | Datum: Donderdag 22 juni 2017, 22:14 uur

het was mij al eerder opgevallen dat er wat verschillen in opvattingen heersen over de tweede stap in het mechanisme (initiatie of propagatie). twee studieboeken van mijn studie doen het elk anders.z al wel niet uitmaken. veder blijkt uit vraagstelling wel wat lln moeten doen toch?

Ik was zelf ook vebaasd dat er geen pijl van radicaal naar C gaat. en dat bij voming nieuwe radicaal de pijl vlgs corrmodel naar lege ruimte gaat ipv naar C.